PROJECTONDERSTEUNING

Het Triam team ondersteunt al sinds de opstart in 1998 projecten voor bedrijven.  Met ondersteunen bedoelen we het administratief en praktisch uitvoeren van projecten die uitbesteed worden. Op basis van de behoeften van het bedrijf werken wij een planning uit. Alle fases zijn uiteraard in samenspraak met de wensen van u als bedrijf.

Voor oa Cevora:

Werknemersopleidingen: ontwikkelen van opleidingen, contacteren en screenen van docenten, opmaken van planningen, inschrijven van deelnemers, opvolgen van inschrijvingen, opstarten en evalueren van de opleidingen, aanpassen en vernieuwen van opleidingen

Werkzoekendenopleidingen: ontwikkelen van opleidingen, samenwerkingsverbanden aangaan met partners (CVO, VDAB, Kamers van Koophandel, Bouw), programma’s ontwikkelen en opmaken, cursisten recruteren en selecteren, begeleiden van cursisten doorheen de opleiding, administratieve opvolging project, stageplaatsen bezoeken, sollicitatietraining geven.

Voor oa Cevora en Fopas:

Outplacement: kennis van wetgeving omtrent outplacement in België, organiseren van project van A tot Z, controleren van dossiers, inschrijvingen verwerken, telefonische ondersteuning en informatiepunt voor ontslagen bedienden en bedrijven, contacten met externe outplacementkantoren, dispatch kandidaten naar outplacementkantoren, opvolgen resultaten outplacement, statistische verwerking resultaten

Jobcrafting: mensen die op zoek zijn hoe ze meer voldoening uit hun werk kunnen halen, praktisch opvangen, inschrijven en doorverwijzen naar gepaste vormingspartner.

Samengevat:

  • Planningen opmaken
  • Telefonische ondersteuning ontslagen bedienden
  • Opleidingen ontwikkelen
  • Docenten en locaties zoeken
  • Zorgen voor didactisch materiaal van docenten
  • Begeleiding en ondersteuning van cursisten
  • Administratieve ondersteuning voor, tijdens of na de opleiding
  • Waken over de kwaliteit van het programma
  • Statische verwerking van evaluaties, data en cijfers
  • Sollicitatietraining geven

U bepaalt de mate van onze ondersteuning. Indien gewenst coördineren wij uw opleiding van begin tot einde. Maar u kunt eveneens een deel van de organisatie aan ons overlaten zoals het administratieve luik of het zoeken naar een geschikte locatie.

Het Triam team hecht veel belang aan discretie en persoonlijk contact.