Voor meer info Enneagram: Enneagramschool homepage

In 2013 sloegen Sandra De Clercq en ik de handen in elkaar en richtten de Enneagramschool op. Onze doelstelling is het bewaken van de professionaliteit van het Enneagram. Nog veel te vaak wordt het model onderschat of een manier om mensen in hokjes te steken. Door het volgen van trainingen wereldwijd en het dagelijks trainen, coachen en verder bestuderen van het model weten we uit ervaring hoeveel lagen het model heeft.

Het Enneagram is een neutraal, universeel, psychologisch model dat negen basistypen op vlak van persoonlijkheid beschrijft. Ondanks de algemeenheden van deze negen typen is er dankzij de diepgang van het model ook voldoende ruimte voor het unieke van ieder individu. Het model ontleent zijn kracht vooral aan de diepgaande beschrijving van de drijfveren en automatische, dikwijls onbewuste patronen van de typen. Doordat mensen zich van hun automatische gedragingen en reacties bewust worden, krijgen ze de keuze om deze bewust bij te sturen.